อักษรศรี พานิชสาส์น

รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น เป็นนักวิชาการที่มีประสบการณ์ภาคสนามเคยเดินทางไปลงพื้นที่ครบทุกมณฑลในประเทศจีน และครบ 10 ประเทศใน AEC  ทั้งยังมีบทความประจำในคอลัมน์ "มองจีน มองไทย" และ "Eyes on China by NRCT" ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (Thai - Chinese Strategic Research Center : TCRC) แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 03/04/2013
เส้นทางของสินค้าอาหารไทยในการเข้าไปพิชิตใจแดนมังกรก็ไม่ได้ง่าย โดยเฉพาะในหมวดอาหาร ปัญหาสำคัญ คือ ช่องทางในการกระจายสินค้าในประเทศจีนและการแข่งขันที่ดุเดือดเข้มข้น
อักษรศรี พานิชสาสน์ | vijaichina | 06/03/2013
เอกสารประกอบการสัมนาของศูนย์วิจัยฯเมือวันศุกร์ที่1 มีนาคม 2556 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจนะคะ
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 04/03/2013
รัฐบาลจีนหารือเรื่องโครงการเหมืองแร่โปแตสซึ่งเป็นแร่ที่จีนต้องการ ไทยเองควรจะเจราจาอย่างไรต่ิอไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ
อักษรศรี พานิชสาส์น | vijaichina | 22/02/2013
เศรษฐกิจไทยอยู่ตรงไหนของอาเซียน และ จีนจะเข้ามามีอิทธิพลอย่างไร??
อักษรศรี พานิชสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 31/01/2013
“ท่านค่ะ พรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศก้องที่จะมุ่งมั่นให้จีนเป็นมหาอำนาจทางทะเลแล้วเหรอคะ” ดิฉันยิงคำถามนี้ทันทีที่มีโอกาส
อักษรศรี พานิชยสาส์น | กรุงเทพธุรกิจ | 03/01/2013
หนึ่งในปัญหาสำคัญที่เป็นเสมือนแผลใหญ่ของเศรษฐกิจจีนในขณะนี้ ก็คือ ช่องว่างทางรายได้และความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ถ่างกว้างและรุนแรงมากขึ้น

Pages