ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ สำเร็จการศึกษาด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ จากมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ไชยสิทธิ์ ตันตยกูล | vijaichina | 15/10/2012
รัฐบาลทุกประเทศย่อมมุ่งดำเนินนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติอันที่จะสามารถทำให้ประเทศอยู่รอด มีความมั่นคงและมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งภายใต้ระเบียบของโลกอย่างได้สมดุล
ไชยสิทธิ์ ตันตยกูล | vijaichina | 14/10/2012
ปัจจัยใดที่ผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับจีน ซึ่งนำไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดที่จะสามารถพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศ
ไชยสิทธิ์ ตันตยกูล | vijaichina | 12/10/2012
เหตุใดจีนจึงให้ความสำคัญในการมุ่งเน้นการพัฒนาและความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เป็นอย่างยิ่ง
ไชยสิทธิ์ ตันตยกูล | vijaichina | 12/10/2012
ปัญหาทางเศรษฐกิจและการแย่งชิงทรัพยากร กลายเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่่ทำให้ทุกประเทศต้องหันหน้ามาให้ความร่วมมือกัน ภายใต้การแข่งขันในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพ

Pages