"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายจีน"

บทคัดย่อ/สารบาญ :
บทนำ : บริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีน, ความมุ่งหมายในการศึกษากฎหมายจีน
บทที่2 : ประวัติศาสตร์กฎหมายของจีนในยุคราชวงศ์
บทที่3 : ประวัติศาสตร์กฎหมายของจีนในยุคสมัยใหม่
บทที่4 : พรรคคอมมิวนิสต์จีน และระบบกฎหมาย
บทที่5 : รัฐธรรมนูญ และโครงสร้างรัฐ
บทที่6 : ที่มาของกฎหมายในระบบกฎหมายจีน
บทที่7 : ศาลประชาชนและสำนักงานอัยการประชาชน
บทที่8 : วิชาชีพทนายความและการเรียนการสอนนิติศาสตร์ในจีน ฯลฯ

Cover: 
Announcement: 
0