ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้รับเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวในการจัดเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการข้าวไทย ณ โครงการล้ง 1919

Event-Date: 
Thursday, August 16, 2018 - 13:00 to 17:00

         เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โครงการล้ง 1919 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยประธานหอการค้าจังหวะร้อยเอ็ด ได้แถลงข่าว การจัดเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

          พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้รับเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการข้าวไทย ณ โครงการล้ง 1919 โดยภายในงานประกอบด้วยการสาธิตการดำนา นาข้าวจำลอง และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก เช่น ชาจากใบข้าวหอมมะลิ ขนมจากแป้งข้าวหอมมะลิ เป็นต้น

 

 

                          

 

                         

 

 

                          

 

          ภายในงานแถลงข่าว นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เผยว่าในปีนี้ จะยกระดับการจัดเทศกาลข้าวหอมมมะลิโลกให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นระดับภูมิภาค เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิไทย รวมถึงส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิ ไปสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศในทุกช่องทาง พร้อมส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ

          นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า การจัดแสดงภายในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ 1. ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว อาทิ ขนมไทย เบเกอรี่ เครื่องดื่มชาใบข้าว รวมถึงผลิตภัณฑ์เวชสำอางต่างๆ 3. ผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิค 4. เครื่องจักร กลทางด้านการเกษตร อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมข้าวทุกชนิด และ 5. กลุ่มธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจตลาดออนไลน์ โลจิสติกส์ สถาบันการเงิน การประกันภัย และการตรวจรับรองมาตรฐาน

Facebook Comments Box