พิธีเปิดตัวหนังสือ คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน

Event-Date: 
Thursday, March 14, 2019 - 13:00 to 19:00

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นิตยสาร China Report และ China Report Asean ร่วมกับ สถาบันวิจัยประเทศจีนและโลกร่วมสมัย และสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ได้จัดงานเปิดตัวหนังสือแปล เรื่อง ‘คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ ณ โรงแรมแชงกรีล่า เขตสีลม กรุงเทพฯ

 

 

ภายในงาน มีการจัดเสวนาคลังสมองระดับสูงในหัวข้อ “ความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกัน: จีน-ไทยร่วมใจพัฒนาหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และ “ศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน: บทบาทคลังสมองในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับอาเซียน” ซึ่งทั้งในสองหัวข้อนั้น ได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศไทยและประเทศจีน

 

 

พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ บทบาทคลังสมองในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับอาเซียน ด้วย

สำหรับหนังสือ ‘คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ นั้น มุ่งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและเจตจำนงของจีน รวมไปถึงแนวคิดสังคมนิยมอัตลักษณ์ของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้อยู่เบื้องหลังนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอีกด้วย หนังสือดังกล่าวนี้ ได้รับการแปลมาแล้วกว่า 15 ภาษาทั่วโลก

 

Facebook Comments Box