การพบปะหารือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สมาคมประชาชนจีนเพื่อสันติภาพและการปลดอาวุธ

Event-Date: 
Wednesday, March 6, 2019 - 16:00 to 17:00

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับ สมาคมประชาชนจีนเพื่อสันติภาพและการปลดอาวุธ (中国人民争取和平与裁军协会; Chinese People’s Association for Peace and Disarmament; CPAPD) ในการหารือและพูดคุยกับทางวช. และศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ในประเด็นด้านการเมือง ความมั่นคง และความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างทั้งสองหน่วยงาน

 

ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งกว่าจะเกิดความร่วมมือระหว่างวช. และ CPAPD ผ่านทางศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ในอนาคต

Facebook Comments Box