การประชุมฟอรั่มความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ BRF ครั้งที่ ๒

Event-Date: 
Thursday, April 25, 2019 (All day) to Saturday, April 27, 2019 (All day)

เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดการประชุมฟอรั่มความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ BRF ครั้งที่ ๒ ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงทุกมิติ รวมทั้งการเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาร่วมกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

 

พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในฐานะตัวแทนคลังสมอง (Think Tank) จากประเทศไทย เพื่อนำเสนอศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนสู่สายตาชาวโลก ภายในงานมีทั้งผู้นำระดับประเทศและนักวิชาการกว่า 5,000 คน จาก 36 ประเทศ มีคลังสมองเข้าร่วม 31 หน่วยงาน จึงนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนได้รับเลือกให้ขึ้นนำเสนอผลงานภายในการประชุมครั้งนี้

 

 

Facebook Comments Box