บทความทางวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๘

Event-Date: 
Tuesday, June 25, 2019 (All day) to Saturday, June 29, 2019 (All day)

บทความที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศในไฟล์แนบ ทางศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนจะทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 

1. ประวัติของผู้เขียนเพื่อทำการยืนยันการเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

2. PowerPoint ประกอบการนำเสนอบทความ ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 

 

โดยสามารถส่งประวัติและ PowerPoint ได้ทางอีเมล์ thaichinesecenter@gmail.com ภายในวันที่ที่ระบุ

 

ทางศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8 มา ณ ที่นี้

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 5612445 ต่อ 325 หรือ 080 2031780 (คุณณิชารีย์)

หรือทางอีเมล์ thaichinesecenter@gmail.com

Facebook Comments Box