งานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8

Event-Date: 
Wednesday, June 26, 2019 (All day) to Thursday, June 27, 2019 (All day)

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ศทจ.วช.) ได้นำคณะนักวิจัยชาวไทย เข้าร่วมในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน  มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

งานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ต่อเนื่องกัน โดยในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเป็นเจ้าภาพฝ่ายจีน งานจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีนยุคใหม่ : โอกาสและวิสัยทัศน์ใหม่” (The Eighth Thai – Chinese Strategic Research Seminar Chinese – Thai Strategic Cooperation for a New Era : New Opportunity and New Vision)

 

สำหรับการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8 นี้  เน้นให้เกิดการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ไทย-จีนยุคใหม่ มองหาโอกาสใหม่ในความร่วมมือ พร้อมหาวิธีรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งสองประเทศ เพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะ และมาตรการต่างๆให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งร่วมกัน โดยการสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายและการนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ

  1. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ:การลงทุน,การค้า,การเงินและอีคอมเมิร์ซ
  2. ความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม:การเป็นเมืองและการลดความยากจน
  3. ความร่วมมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี:ทุนมนุษย์และการพัฒนานวัตกรรม
  4. ความร่วมมือด้านนโยบายการทูตและการป้องกันประเทศ
  5. การท่องเที่ยว การเกษตร และการขนส่งในประเทศไทย
  6. ชาวจีนโพ้นทะเล และการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับจีน

โดยผลจากการสัมมนาวิชาการงานวิจัยร่วมครั้งนี้ จะช่วยยกระดับการพัฒนาความสัมพันธ์และสานฝันสองแผ่นดินที่สอดคล้องทั้งทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ และที่สำคัญเป็นการจุดประกายความร่วมมือใหม่ๆ ตามแนวทางหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมไทย-จีน ให้มีความคืบหน้าและมั่นคงต่อไป

Facebook Comments Box