ผู้แทนจากศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน เดินทางไปเยือน China Institute แห่งมหาวิยาลัยฟู่ตั้น และร่วมประชุมปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

Event-Date: 
Friday, September 27, 2019 (All day)

             เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ China Institute แห่งมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น  คลังสมองชั้นนำของประเทศจีน  ศาสตราจารย์ ดร. จางเหวยเหวย ประธานสถาบัน China Institute ได้ประชุมปรึกษาหารือและรับฟังความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการศึกษาตัวแบบการพัฒนาของประเทศจีน (China Model) ของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (วช.) รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้เรื่องการผงาดของจีน  และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง China Institute  และศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (วช.)  ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน  อ.อรสา รัตนอมรภิรมย์  และ น.ส.ณิชารีย์ แถมรัตน์  เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก  ทั้งนี้รายละเอียดในการเผยแพร่ความรู้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เวปไซด์ www.vijaichina.com

 

Facebook Comments Box