ประกาศเลื่อนการจัดงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9 (Announcement on Postponing the 9th Thai-Chinese Strategic Research Seminar)

Event-Date: 
Tuesday, December 8, 2020 (All day) to Saturday, December 12, 2020 (All day)

ศูนย์วิจัยยุทธศาตร์ไทยจีน

ประกาศ เรื่อง

การเลื่อนงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๙

 

                   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ในขณะนี้ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ศทจ.วช.) จึงมีมติให้เลื่อนการจัดงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๙

                   งานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๙ แต่เดิมจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หลังจากการปรึกษากับผู้จัดงานฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ทางศูนย์ฯ จึงขอเลื่อนการจัดงานจากเดิม เป็นวันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีกำหนดการใหม่ ดังนี้

 

 

สถานที่จัดงาน และกำหนดการต่างๆ ภายในงานสัมมนายังคงเดิม เปลี่ยนเพียงวันจัดงานเท่านั้น และอาจมีประกาศเกี่ยวกับการจัดงานสัมมนาฯ เพิ่มเติมในภายหลัง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ขอให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ www.vijaichina.com อย่างใกล้ชิด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ผู้จัดการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (น.ส.ณิชารีย์ แถมรัตน์) ทางอีเมล n.tamratana@gmail.com หรือ thaichinesecenter@gmail.com หรือโทร ๐๘๐-๒๐๓-๑๗๘๐

 

 

                                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

 

Thai-Chinese Strategic Research Center

Announcement on

Postponing the 9th Thai-Chinese Strategic Research Seminar

 

                        According to the situation of the Covid-19 outbreak, the Thai-Chinese Strategic Research Center_National Research Council of Thailand had decided to postpone the 9th Thai-Chinese Strategic Research Seminar.

                        After a discussion with the Chinese side, the new date of the seminar will be on December 8th-12th, 2020. The new schedule of the meeting of the Thai side will be as followed:

 

 

The place and activities of the 9th seminar will remain the same, only date changed. There may be additional announcements, depends on the situation. If you have further questions, please contact the TCSC manager (Miss Nicharee Tamratana) via e-mail or WeChat.

                        E-mail: n.tamratana@gmail.com, thaichinesecenter@gmai.com

                        WeChat: Nicharee_T

 

Announcement on May 15th, 2020

Facebook Comments Box