ประกาศเลื่อนกำหนดการปิดรับสมัครบทความเพื่อนำเสนอภายในงานสัมมนาฯ ครั้งที่ ๒

Event-Date: 
Friday, September 11, 2020 (All day)

ศูนย์วิจัยยุทธศาตร์ไทยจีน

ประกาศ เรื่อง

การเลื่อนกำหนดการปิดรับสมัครบทความเพื่อนำเสนอภายในงานสัมมนาฯ ครั้งที่ ๒

 

                   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ตรวจสอบวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน จึงมีมติให้เลื่อนกำหนดการปิดรับสมัครบทความและกำหนดการอื่นๆ ออกไป เพื่อปรับปรุงการพิจารณาคัดเลือกบทความให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยจะเลื่อนวันปิดรับสมัครบทความ เป็นวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ กำหนดการอื่นๆ ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

 

                   ทั้งนี้ วันเวลาและสถานที่ในการจัดงานสัมมนาฯ ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม คือ วันที่  ๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ www.vijaichina.com อย่างใกล้ชิด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้จัดการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (น.ส.ณิชารีย์ แถมรัตน์) ทางอีเมล n.tamratana@gmail.com หรือ thaichinesecenter@gmail.com หรือโทร. ๐๘๐-๒๐๓-๑๗๘๐

                   ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกและความล่าช้า และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๙ มา ณ ที่นี้

 

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

 

Thai-Chinese Strategic Research Center

Announcement on

Postponing the deadline for Submitting Abstracts and Research Papers (update July 31st)

 

                        According to the situation of the Covid-19 outbreak in the past few months, the Thai-Chinese Strategic Research Center_National Research Council of Thailand had decided to postpone the deadline for submitting abstracts and research papers from July 24, 2020, to September 11th, 2020. The details will be as followed:

 

 

                        The time and place of the 9th seminar will remain the same; December 8 – 12, 2020 in Chiang Mai. Please follow up on the announcement from the TCSC closely. If you have further questions, please contact the TCSC manager (Miss Nicharee Tamratana) via e-mail or WeChat.

 

                        E-mail: n.tamratana@gmail.com, thaichinesecenter@gmail.com

                        WeChat: Nicharee_T

 

                        We apologize for the inconvenience and thank you for your attention.

 

Announcement on July 31st, 2020

Facebook Comments Box