ขอเชิญรับชมการสัมมนาเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ชาตกาล พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เรื่อง “พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ กับการต่างประเทศและการเมืองไทยร่วมสมัย”

Event-Date: 
Tuesday, August 25, 2020 - 09:00 to 12:30

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ขอเชิญรับชมการสัมมนาเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ชาตกาล พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ผ่านทาง Facebook live

 

เรื่อง “พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ กับการต่างประเทศและการเมืองไทยร่วมสมัย”

ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.30 น.

 

ช่วง 09.20-10.20 น. หัวข้อ “พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ในฐานะนักการทูต”
วิทยากร: ดร.เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ดำเนินรายการ: ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ

 

10.20-11.20 น. หัวข้อ “พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ในฐานะนักการเมืองกลุ่มราชครู”
วิทยากร: ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร ราชบัณฑิต
และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครพงษ์ ค่ำคูณ
คณบดี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

11.20-12.20 น. หัวข้อ “พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ กับสมาคมมิตรภาพไทย-จีน”
วิทยากร: อาจารย์สงวน ลิ่วมโนมนต์ ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา และกรรมการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล
ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

ติดตามรับชมผ่าน Facebook Live :

- สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(FB: Institute of East Asian Studies, Thammasat University)

-วิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ
(FB: Saranrom Radio)

Facebook Comments Box