บทความทางวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๙

Event-Date: 
Friday, September 18, 2020 (All day)

บทความที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศในไฟล์แนบ ทางศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนจะทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563 และต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 

1. ประวัติของผู้เขียนเพื่อทำการยืนยันการเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563

2. PowerPoint ประกอบการนำเสนอบทความ ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563

 

โดยสามารถส่งประวัติและ PowerPoint ได้ทางอีเมล์ thaichinesecenter@gmail.com ภายในวันที่ที่ระบุ

 

ทางศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9 มา ณ ที่นี้

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 080 2031780 (คุณณิชารีย์)

หรือทางอีเมล์ thaichinesecenter@gmail.com

Facebook Comments Box