แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และกำหนดการจัดงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๙

Event-Date: 
Tuesday, December 8, 2020 (All day) to Thursday, December 10, 2020 (All day)

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

ประกาศ เรื่อง

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และกำหนดการในการจัดงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๙

 

 

          ตามที่ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ศทจ.วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) กำหนดจัดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๙ ภายใต้หัวข้อ “ความสัมพันธ์การทูตไทย-จีน 45 ปี : การแบ่งปันประสบการณ์และความร่วมมือในอนาคต” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

 

         ทางศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้หารือกับคณะผู้จัดงานฝ่ายจีน และได้มีมติตรงกันว่า จะจัดงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๙ ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ผ่านวีดีโอคอล หรือ Webminar เนื่องจากคณะนักวิจัยฝ่ายจีนไม่สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้ โดยศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน จะเปลี่ยนจากการจัดงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามกำหนดการเดิม เป็น ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังกำหนดการใหม่ที่แนบมาด้วย

         

         ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจงานสัมมนาฯ มา ณ ที่นี้

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

Facebook Comments Box