แจ้งเปลียนกำหนดการในารจัดงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๙

Event-Date: 
Monday, December 7, 2020 (All day) to Wednesday, December 9, 2020 (All day)

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

ประกาศ เรื่อง

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการในการจัดงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๙

 

เนื่องด้วยทางศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน เห็นว่าวันที่ ๑๐ ธันวาคม เป็นวันหยุดยาวของไทย จึงขอปรับเปลี่ยนกำหนดการเพื่อไม่ให้ติดวันหยุดยาวดังกล่าว จากวันที่ ๘ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดในไฟล์แนบ 

 

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจงานสัมมนาฯ มา ณ ที่นี้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

Facebook Comments Box