ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๑๐ ส่งผลงานภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

Event-Date: 
Friday, May 21, 2021 (All day) to Friday, October 1, 2021 (All day)

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ขอเชิญชวนผู้สนใจ นำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๑๐ (The Tenth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยไทย-จีน สู่ความร่วมมือและพัฒนาโชคชะตาร่วมกัน” หรือ 携手共建更为紧密的中泰命运共同体 “Building a Closer Community with a Shared Future between China and Thailand” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย

 

การสัมมนาฯ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานวิจัย

ภาคบรรยายภาษาไทย หรือภาษาจีน การบรรยายและนำเสนอผลงานวิจัยจะอยู่ภายใต้ขอบข่าย ๖ หัวข้อย่อย ได้แก่

  • เศรษฐกิจดิจิตัลและความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Digital Economy, Science and Technology Cooperation)
  • ภูมิวัฒนธรรมจีน-ไทย (Sino-Thai Dialogue of Civilization)
  • ผลกระทบของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ต่อความสัมพันธ์จีน-ไทย (The Influence of Sino-US Relations on Sino-Thai Cooperation)
  • การค้า การลงทุนและการเงิน (Trade, Investment and Finance)
  • RCEP กลไกความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง และความสัมพันธ์จีน-อาเซียน (RCEP, The Lancang-Mekong Cooperation Mechanism and China-ASEAN Relations
  • ชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ และการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาไทย (New Chinese Immigrants, Chinese Language Education and Thai Language Education)

ปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้ที่สนใจจะต้องจัดทำ

๑) บทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในไฟล์ .docx หรือ .doc และ .pdf

๒) รายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ ๑ ฉบับ) จำนวน ๑๒-๑๕ หน้า ภายใต้หัวข้อข้างต้น ในไฟล์ .docx หรือ .doc และ .pdf

 

พร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) และส่งมายัง thaichinesecenter@gmail.com ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านบน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล thaichinesecenter@gmail.com หรือ n.tamratana@gmail.com (คุณณิชารีย์)

Facebook Comments Box