กระทรวงการต่างประเทศจีน จัดการแถลงสรุปเกี่ยวกับการสืบหาต้นตอของโรคระบาด Covid-19 สำหรับนักการทูตในจีน

Event-Date: 
Friday, August 13, 2021 (All day)

กระทรวงการต่างประเทศจีน จัดการแถลงสรุปเกี่ยวกับการสืบหาต้นตอของโรคระบาด Covid-19 สำหรับนักการทูตในจีน

วันที่ 13 สิงหาคม 2021

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1899361.shtml

 

 

         เช้าวันที่ 13 สิงหาคม 2021 รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีน นาย Zhaoxu Ma เป็นประธานในการจัดการแถลงสรุปเกี่ยวกับการสืบหาต้นตอของโรคระบาด Covid-19 สำหรับนักการทูตในจีน การแถลงดังกล่าวจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมเป็นนักการทูตจากกว่า 160 ประเทศ และตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศภายในจีน ผู้ที่ร่วมแถลงสรุปได้แก่ ศาสตราจารย์ Wannian Liang หัวหน้าคณะศึกษาฝ่ายจีน จากคณะศึกษาร่วมจีน - องค์การอนามัยโลก (WHO), ดร.Zhiming Yuan ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติอู่ฮั่น (Wuhan National Biosafety Laboratory), นักวิชาการ Xu Jianguo จากสถาบันวิศวกรรมจีน, รองอธิบดี Honggang Zhang จากกรมโครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, และ รองอธิบดี Jinhui Gu จากกรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษา คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติ

 

            รองรัฐมนตรีต่างประเทศของจีน นาย Zhaoxu Ma ชี้ว่า ตั้งแต่การเริ่มต้นการระบาดของ Covid-19 จีนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านสาธารณสุขในระดับโลก และได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การรับมือกับโรคระบาดกับประชาคมโลกอย่างทันท่วงที จีนได้ให้ความช่วยเหลือแก่โลกในการต่อต้านการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างเต็มความสามารถ เป็นผู้นำในการสร้างความร่วมมือทางด้านวัคซีนในระดับโลก และได้ทุ่มเทให้กับสาธารณสุขในระดับโลกอย่างยอดเยี่ยม จีนได้ให้ความร่วมมือในระดับโลกในการสืบหาต้นตอของการแพร่ระบาดโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จีนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกถึงสองครั้งเพื่อการสืบหาดังกล่าว เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่รายงานอย่างเป็นทางการของคณะศึกษาร่วมจีน - องค์การอนามัยโลก อันประกอบด้วยข้อมูลจากทางการและข้อสรุปผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ในประเด็นต้นตอของโรค และได้มีข้อแนะนำสำหรับการสืบหาต้นตอของโรคต่อไปในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญของจีนยังได้ริเริ่มการส่งข้อเสนอแนะของจีนในการสืบหาต้นตอของโรคในระยะที่สองให้แก่องค์การอนามัยโลกอีกด้วย

 

            นาย Zhaoxu Ma อธิบายต่อไปว่า จุดยืนของจีนในการสืบหาต้นตอของโรคในระดับโลกนั้นหนักแน่นด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ ประการที่หนึ่ง  การสืบหาต้นตอของโรคเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะสามารถระบุด้วยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ถึงแหล่งการแพร่ระบาดจากสัตว์สู่คนของไวรัส และเส้นทางการแพร่ระบาด ไม่มีประเทศใดมีสิทธิที่จะวางอุดมการณ์ทางการเมืองไว้เหนือชีวิตของประชาชน หรือทำให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อใส่ร้ายและโจมตีประเทศอื่น ประการที่สอง ข้อค้นพบและข้อแนะนำจากคณะศึกษาร่วมจีน – องค์การอนามัยโลกนั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากประชาคมโลกและนักวิทยาศาสตร์ และควรได้รับความเคารพและนำไปปฏิบัติในทุกภาคส่วน รวมถึงองค์การอนามัยโลกเอง การสืบหาต้นตอของโรคในระดับโลก ในอนาคตจะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว แทนที่การเริ่มต้นการศึกษาใหม่ ประการที่สาม จีนได้สนับสนุนความทุ่มเทในการสืบหาต้นตอของโรคบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ตลอดมา และจะสนับสนุนต่อไป สิ่งที่จีนต่อต้านคือการทำให้การสืบหานี้เป็นเรื่องของการเมือง หรือเป็นการสืบหาในทิศทางตรงกันข้ามกับมติของสมัชชาอนามัยโลก (WHA) และเพิกเฉยต่อรายงานาการศึกษาร่วมประการที่สี่ เลขาธิการองค์การอนามัยโลกควรปฏิบัติตามมติของสมัชชาอนามัยโลก ดำเนินการต่าง ๆ ผ่านการปรึกษาหารือกับประเทศสมาชิกเกี่ยวกับแผนงานในการสืบหาต้นตอของโรคในระดับโลก และที่สำคัญ แผนงานในการสืบหาต้นตอดังกล่าว ที่เกี่ยวกับบางประเทศอย่างเฉพาะเจาะจงนั้นต้องผ่านการตัดสินใจของประเทศนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ

 

            นาย Zhaoxu Ma เน้นว่า ไวรัสนั้นไม่รู้จักพรมแดน และไม่ได้แบ่งตามเชื้อชาติ จีนเองก็เป็นเหยื่อของการแพร่ระบาดเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ และเราต่างคาดหวังที่จะพบต้นตอของการระบาดของไวรัสและยับยั้งการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อดูจากการแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ในปัจจุบัน ความสำคัญประการแรกคือการเร่งกระจายวัคซีนป้องกัน Covid-19 และเพิ่มความร่วมมือ ความร่วมมือในการสืบหาต้นตอจะต้องอยู่บนรากฐานของวิทยาศาสตร์ และการทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องทางการเมืองจะต้องถูกปฏิเสธ จีนจะทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นเพื่อดำเนินการสืบหาต้นตอของโรคในทางวิทยาศาสตร์ และมีส่วนร่วมในชัยชนะของมนุษยชาติต่อ Covid-19

 

            ศาสตราจารย์ Wannian Liang ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทีมสืบหาต้นตอขององค์การอนามัยโลกภายในจีน เน้นถึงความสำคัญของข้อค้นพบทางการและทางวิทยาศาสตร์ และข้อแนะนำหลักของรายงานการศึกษาร่วม ดร.Zhiming Yuan อธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับการวิจัยโคโรนาไวรัสที่สถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่น และหักล้างทฤษฎี “ไวรัสรั่วจากห้องทดลอง” ด้วยข้อเท็จจริง นักวิชาการ Jianguo Xu ได้อธิบายจากมุมมองของวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เกี่ยวกับข้อกำหนดทางวิทยาศาสตร์และความซับซ้อนของการสืบหาต้นตอ รวมถึงความจำเป็นของการศึกษาการแพร่ระบาดของไวรัสผ่านการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ รองอธิบดี Honggang Zhang ได้ยกตัวอย่างการศึกษาของจีนเกี่ยวกับการวิจัยการสืบหาต้นตอของไวรัสในระดับโลก อ้างอิงถึงกรณีศึกษาใหม่ ๆ ที่ค้นพบในหลายประเทศและภูมิภาค รองอธิบดี Jinhui Gu ได้อธิบายเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจีนและองค์การอนามัยโลก และอธิบายต่อไปถึงข้อเสนอของจีนในการสืบหาต้นตอในระยะต่อไป

 

            ทูตรัสเซียประจำประเทศจีน Andrey Denisov กล่าวที่การแถลงสรุปว่า รัสเซียยืนหยัดที่จะต่อต้านการทำให้การสืบหาต้นตอเป็นเรื่องของการเมือง และสนับสนุนแนวทางแบบพหุภาคีที่ใช้ความร่วมมือและโปร่งใส กลไกขององค์การอนามัยโลกควรดำเนินการสืบหาต้นตอของโรคภายใต้การกำหนดของรัฐสมาชิก ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และตั้งอยู่บนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มี ทูตโซมาเลียประจำประเทศจีน Awale Kullane สังเกตว่า ข้อค้นพบจากรายงานการศึกษาคณะศึกษาร่วมจีน – องค์การอนามัยโลกนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ การสืบหาต้นตอของไวรัสควรเป็นไปตามมติของสมัชชาอนามัยโลก การต่อสู้กับ Covid-19 นั้นเป็นภาระอันหนักอึ้ง และประชาคมระหว่างประเทศควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก จีนได้ผลิตและจัดหาวัคซีนกว่า 800 ล้านโดสให้กว่า 100 ประเทศ บริจาคเงินกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับโครงการ COVAX และจะผลิตและจัดหาวัคซีนอีก 2,000 ล้านโดสในสิ้นปีนี้ นี่คือการทุ่มเทอย่างยิ่งใหญ่เพื่อการต่อสู้กับ Covid-19 ในระดับโลก

Facebook Comments Box