ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเวทีวิชาการไทย-จีน เรื่อง "ยุทธศาสตร์การต่างประเทศยุคใหม่ และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน"

Event-Date: 
Saturday, November 12, 2022 - 10:00 to 15:30

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเวทีวิชาการไทย-จีน (ออนไลน์)

 

เรื่อง "ยุทธศาสตร์การต่างประเทศยุคใหม่ และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน"
วันเสาร์ที่12 พ.ย. 2565
เวลา 10:00-15:30 น.

 

ปาฐกถาโดย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี
และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

 

ดร. สวี ปู้
ประธานสถาบันวิจัยระหว่างประเทศของจีน และเลขาธิการศูนย์ศึกษาความคิด Xi Jinping ด้านการทูต

 

รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนทั้งฝ่ายไทยและจีน

 

วิธีการประชุม : ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ภาษาที่ใช้ : ภาษาจีนและภาษาไทย (มีล่ามแปล)

 

ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง สามารถลงทะเบียนรับเลขห้องประชุมได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclpZJKL7UJYfr6-vWQc5H3uzzHrBuEt7bBuRXWzweodkZ1ow/viewform

Facebook Comments Box