เชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการไทย-จีน เรื่อง "กระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่: บูรณาการเมืองกับชนบท"

Event-Date: 
Friday, March 3, 2023 (All day)

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ 

ร่วมกับ ร่วมกับ Institute for International and Area Studies (IIAS) of Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเวทีวิชาการไทย-จีน (ออนไลน์)

 

เรื่อง "กระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่: บูรณาการเมืองกับชนบท"

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 - 15.30 น. 

 

09.30-11.30 น.

ปาฐกถาฝ่ายจีน เรื่อง กระบวนทัศน์การฟื้นฟูชนบทจีนยุคใหม่

Prof.Li Xiaoyun

Honorary Dean of the School of International Development and Global Agriculture, China Agricultural University,

กรรมการที่ปรึกษารัฐบาลจีนด้านขจัดความยากจน

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสของ WB, ADB, UN

 

ปาฐกถาฝ่ายไทย เรื่อง เศรษฐกิจภาคประชาชนของไทย: โอกาสและข้อจำกัด บนเส้นทางทุนนิยม

รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

 

13.30 -15.30 น. เสวนาวิชาการ “ประสบการณ์

การพัฒนาใหม่ในชนบท” 

 

Asst.Prof. Li Yuqing

Institute for International and Area Studies (IIAS), Tsinghua University

 

Prof.Duan Lisheng

อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยจงซานผู้เชี่ยวชาญไทยศึกษา

 

รศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์

สถาบันความรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (บพท.)

 

วิธีการประชุม : ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 

ภาษาที่ใช้ : ภาษาจีนและภาษาไทย (มีล่ามแปล)

 

ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง สามารถลงทะเบียนรับเลขห้องประชุมได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepDBfP0p9aJ3lyNRcmriTHN1xsvgcAIl_jSUu1kKDT6AxdAw/viewform

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่งข้อความมาที่ Inbox ของเพจสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

หรืออีเมล์ klangpanya.th@gmail.com

Facebook Comments Box