การประชุมสร้างเครือข่ายพันธมิตรในจีน : CASS

Event-Date: 
Monday, August 31, 2015 - 10:30 to 12:00

 

การประชุมประจำปี ระดับผู้บริหารของ วช.และ CASS” (Annual Meeting between NRCT and CASS)

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตให้มากขึ้น และโอกาสในการร่วมจัดงานสัมมนา China-Thailand Think Tank Forum ครั้งที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (Thai-Chinese Strategic Research Center:TCRC) นำทีม วช. เดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปี ระดับผู้บริหารของ วช.และ CASS (Chinese Academy of Social Sciences) ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558  ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายจีน

 

1. Prof. Wang Lei  

Director General, International Cooperation Bureau, CASS

 

2. Prof. Zhou Yunfang

Deputy Director General, International Cooperation Bureau, CASS

 

3. Prof. Zhao Jianglin 

Director of International Economic Relation Department, NIIS, CASS

 

4. Prof. Liu Yingxiang 

Director, Asian & African Division, International Cooperation Bureau, CASS

 

5. Mr. Hu Moran  

Program Officer, Asian & African Division, International Cooperation Bureau, CASS

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box