การประชุมสร้างเครือข่ายพันธมิตรในจีน : NSFC

Event-Date: 
Monday, August 31, 2015 - 15:30 to 17:00

รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (Thai-Chinese Strategic Research Center:TCRC)นำทีม วช. เดินทางเข้าร่วมหารือภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง วช. และ NSFC(The National Natural Science Foundation of China) ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายจีน

1.Prof. Feng Feng  

Director General, Bureau of International Cooperation (BIC), NSFC

 

2. Prof. Zhang Yongtao 

Director of Division, BIC, NSFC

 

3. Dr. Ren Zhijun  

Program Director, BIC, NSFC

 

4. Dr. Ding Lei  

BIC, NSFC

 

 

 

Facebook Comments Box