“การสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับต่างประเทศในภูมิภาค ASEAN”

Event-Date: 
Tuesday, September 8, 2015 - 09:30 to 17:45

รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (Thai – Chinese Strategic Research Center: TCRC) แห่ง วช. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมหารือในงาน workshop ร่วมกับสถาบันที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียนในงาน “International Workshop of the Southeast Asian Network of Contemporary China Studies” ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

 

การร่วมงานครั้งนี้ ทำให้สามารถขยายการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ ไทย จีน กับสถาบันที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน โดยมี Institute of China Studies, University of Malaya เป็นแกนหลักในการทำ networking ครั้งนี้

 

สำหรับรายชื่อนักวิชาการและรายชื่อสถาบันต่างๆ จากภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมในเครือข่ายฯ มี ดังนี้

1. Professor Shih Chih-yu จาก National Taiwan University

2. Dr. Lim Tai Wei จาก National University of Singapore

3. Professor Tina Clemente จาก University of the Philippines-Diliman

4. Dr. Ngeow Chow Bing จาก University of Malaya

5. Professor Natalia Soebagjo & Mr. Rene Pattiradjawane จาก Centre for Chinese Studies, Indonesia

6. Dr. Moe Ma Ma จาก University of Yangoon

7. Ms. Nan Saw Nandar Hlaing จาก Myanmar Chamber of Commerce

8. Professor Hoang The Anh & Ms. Ha Thi Hong Van จาก Vietnam Academy of Social Sciences

9. Dr. Kuik Cheng Chwee จาก Universiti Kebangsaan Malaysia

10. Mr. Pewaiz Mahesar จาก University of Malaya

11. Dr. Ling Tek Soon จาก University of Malaya

Facebook Comments Box