การขอสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในประเด็น “รถไฟไทย-จีน”

Event-Date: 
Monday, April 11, 2016 - 14:30 to 15:30

 

รายงานการขอสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ในประเด็น รถไฟไทย-จีน

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีฯ กระทรวงคมนาคม

_________________________________

 

                ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (วช.) (รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น) และทีมงานในเครือเนชั่นนำโดยคุณเทพชัย หย่อง ได้ขอสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ในประเด็น รถไฟไทย-จีน” และท่าทีของไทยในการเจรจากับจีน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งทิศทางและแผนการดำเนินงานในอนาคตหลังจากที่รัฐบาลไทยตัดสินใจลงทุนเองในส่วนของการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา

 

ในการนี้ ได้มีการบันทึกบทสัมภาษณ์เพื่อเผยแพร่ใน "สารคดี Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NOW26

 

Facebook Comments Box