การเข้าร่วมประชุมวิชาการในต่างประเทศ “The 4th Nobel Economists Summit of China”

Event-Date: 
Saturday, June 25, 2016 - 09:30 to 12:00

 

รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการในต่างประเทศ

The  4th  Nobel  Economists  Summit  of  China”

วันที่ 25 มิถุนายน  2559 

ณ นครคุนหมิง  มณฑลยูนนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

______________________________

 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น) ได้รับเชิญจากรัฐบาลจีนโดยสมาคม Yunnan  Provincial  People for  Friendship  with  Foreign  Countries เข้าร่วมประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงาน “The  4th  Nobel  Economists  Summit  of  China” วันที่ 25 มิถุนายน  2559  ณ นครคุนหมิง  มณฑลยูนนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน  และได้เข้าร่วมเป็น Panelist ในการเสวนาหัวข้อ “Cooperation  with  South Asia and South East Asia in One Belt One Road  Initiative

 

การประชุมวิชาการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Yunnan  Provincial  CPPCC  Committee  และ Newhuadu  Business  School  ร่วมกับ National  School  of  Development  แห่งมหาวิทยาลัย Peking  University ทั้งนี้ มีนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำจากหลายประเทศเข้าร่วมเป็น Panelists ในการเสวนา ดังนี้

 

1. Edmund  Phelps

นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล 2006 Nobel Laureate  in  Economics และ Dean  of  NewHuadu  Business  School  ศาสตราจารย์แห่ง Harvard  University

 

2. Hans  Brunner

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส Office  of  Regional  Economic  Integration  จากธนาคาร Asian  Development Bank (ADB)

 

3. Lattananmany  Khounnivong

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง Public  Works  and  Transport  ประเทศลาว

 

4. Muniruzzaman

ประธานจาก Bangladesh  Institute  of  Peace  and  Security  Studies

 

5. Liu  Yuanhua

ผู้อำนวยการ Outstanding  Investment  Agency  Singapore และศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย Renmin  University  of  China

 

6. Yang  Xianming

ศาสตราจารย์จาก Development  Research  Institute  แห่งมหาวิทยาลัย  Yunnan  University

 

7. Aksornsri  Phanishsarn

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และรองศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

8. Li  Tie

ผู้อำนวยการ General  of  China  Center  for  Urban  Development  ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีน (National  Development  and  Reform  Commission: NDRC)

 

 

 

Facebook Comments Box