พิธีเปิดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๖

Event-Date: 
Wednesday, November 8, 2017 - 09:00 to Thursday, November 9, 2017 - 18:00
ขอนำเสนอความเคลื่อนไหวในพิธีเปิดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๖ ภายใต้หัวข้อเรื่อง "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง และ ประเทศไทย ๔.๐ : สู่ความมั่นคง มั่งคั่งร่วม" ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พ.ย.๖๐ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน โดยมี พลอากาศเอก ประจิน รองนายกรัฐมนตรี และนาย สวี่ โย่วเซิง (Xu Yousheng) รัฐมนตรีช่วยสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล (เป็นหน่วยงานระดับกระทรวง) เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการสัมมนาฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย ๑ ชั่วโมง) 
 
 
      ต่อจากนั้น ได้มีการแสดงปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายไทยและผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายจีน รวมทั้งการพบปะหารือร่วมกันระหว่างคณะฝ่ายไทยและคณะฝ่ายจีน เพื่อสนับสนุนการแสวงหาแนวทางในการดำเนินการผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย หรือ EEC (ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐) ให้เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ความริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (The Belt and Road Initiatve ภายใต้นโยบาย Made in China 2025) ของจีน และขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวิจัยระหว่างกันุอย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ตามกรอบแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๖๐ ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศกลุ่ม BRICS ครั้งที่ ๙  
 
 
      สำหรับรายละเอียดของสุนทรพจน์ในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาและประเด็นสำคัญจากการหารือร่วมกันของคณะฝ่ายไทยและฝ่ายจีนนั้น จะได้นำเสนอต่อไป
 
 
ประมวลข่าวและภาพโดย :
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
รายงานจากเมืองเซี่ยเหมิน

Facebook Comments Box