การประชุม หัวข้อ “บทบาทของคลังสมองในกระบวนนโยบายสาธารณะของจีน : กรณีศึกษาความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่”

Event-Date: 
Monday, May 21, 2018 - 09:00 to 12:00

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน  คุณยุวดี คาดการณ์ไกล รองประธานสถาบันคลังปัญญา มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยศาสตราจารย์จาง ซีเจิ้น และคณะนักวิจัย ได้ร่วมประชุม ณ สถาบัน Institute of International & Strategic Studies (IISS) มหาวิทยาลัยปักกิ่ง หัวข้อ “บทบาทของคลังสมองในกระบวนนโยบายสาธารณะของจีน : กรณีศึกษาความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่” โดยสถาบัน IISS ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากคลังสมองที่สำคัญเข้าร่วมประชุม ได้แก่

  • รองศาสตราจารย์ ดร. Song Qingrun จาก China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR)
  • ศาสตราจารย์ Song Wei จาก ศูนย์วิจัยเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการลงทุนในต่างประเทศ แห่ง Renmin University of China
  • รองศาสตราจารย์ Song Junying นักวิจัยจากแผนกการวิจัยด้านเอเชียแปซิฟิก จาก China Institute of International Studies (CIIS)

โดยมีศาสตราจารย์ Zhai Kun แห่ง School of International Studies มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เป็นผู้ดำเนินการประชุม

 

สรุปสาระสำคัญของการประชุม ได้ดังนี้

            คลังสมองของจีนแสดงบทบาทเพิ่มขึ้นในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เรื่องหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) ในระหว่างการดำเนินนโยบาย One Belt One Road รัฐบาลจีนจำเป็นต้องมีหน่วยงานคลังสมองทำหน้าที่ค้นคว้า และศึกษา โดยผู้นำสูงสุด ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานคลังสมอง และสนับสนุนด้านการสร้างกลไกเป็นสำคัญ นอกจากนั้นวิสาหกิจ และภาคประชาชน ได้เริ่มให้การสนับสนุนหน่วยงานคลังสมองให้มีบทบาทมากขึ้น

 

 

ภายหลังการประชุมศาสตราจารย์ Wang Jisi ประธานสถาบัน Institute of International & Strategic Studies (IISS) ได้เลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง พร้อมคณะนักวิจัยทั้งฝ่ายไทย และฝ่ายจีน ณ ห้องอาหาร อาคารที่พักรับรองนักวิจัยและนักศึกษาต่างชาติแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

 

                       

 

                       

 

                      

 

                    

Facebook Comments Box