ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)และคณะนักวิจัย ได้เยี่ยมเยือนคณะนโยบายสาธารณะ และการจัดการ (School of Public Policy & Management) ของมหาวิทยาลัยชิงหัว (Tsinghua University)

Event-Date: 
Monday, May 21, 2018 - 15:00 to 17:00

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น. พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน คุณยุวดี คาดการณ์ไกล รองประธานสถาบันคลังปัญญา มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยศาสตราจารย์จาง ซีเจิ้น และคณะนักวิจัย ได้เยี่ยมเยือนคณะนโยบายสาธารณะ และการจัดการ (School of Public Policy & Management) ของมหาวิทยาลัยชิงหัว (Tsinghua University) โดยมีศาสตราจารย์ ดร. Zhu Xufeng รองคณบดีคณะนโยบายสาธารณะและการจัดการ  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสมองของจีน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมศูนย์วิจัยการพัฒนาที่ยั่งยืน และศูนย์วิจัยด้านคลังสมอง ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร. Zhu Xufeng ได้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาคลังสมองของจีนในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริบทของการดำเนินโครงการ Belt & Road ภายใต้การนำของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และอธิบายถึงแนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการพัฒนาคลังสมองในรูปแบบของจีน ซึ่งควรมีแนวทางของตนเอง และยกระดับผลงานวิจัย รวมถึงการได้รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนั้นยังให้ข้อมูลที่สำคัญกว่าว่าความริเริ่มแถบเศรษฐกิจ และเส้นทางสายไหม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ทำการศึกษาเชิงลึกอย่างรอบด้าน

 

      

 

Facebook Comments Box