ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ได้รับเชิญจาก China Institute For International Strategic Studies (CIISS) บรรยายในหัวข้อ “อาเซียนกับชาติมหาอำนาจ”

Event-Date: 
Tuesday, May 22, 2018 - 10:00 to 12:00

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ได้รับเชิญจาก China Institute For International Strategic Studies (CIISS) บรรยายในหัวข้อ “อาเซียนกับชาติมหาอำนาจ”   โดยมีพลตรี Xu Nanfeng  รองประธานสถาบัน China Institute For International Strategic Studies (CIISS) และ Chen Fangming นักวิจัยอาวุโส และบรรณาธิการวารสาร China Institute For International Strategic Studies (CIISS) พร้อมกับคณะนักวิชาการชาวจีนและไทย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ และภายหลังการบรรยายได้ร่วมรับประทานอาหาร ณ ห้องเลี้ยงรับรองของ China Institute For International Strategic Studies (CIISS)

 

                                                                   

 

              

Facebook Comments Box