การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน และUIBE

Event-Date: 
Wednesday, May 23, 2018 - 16:00 to 18:00

              เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 16.00น.  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์  (ประธานที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน) อดีตเอกอัครราชทูต สมปอง สงวนบรรพ์ (ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน) ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ (ราชบัณฑิต)  พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) และคณะ  ได้เดินทางไปยัง University of International Business and Economics (UIBE) เจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน และUIBE  กับศาสตราจารย์ ดร. Zhao Zhongxiu รองอธิการบดีของ UIBE  รวมทั้งปรึกษาหารือถึงแนวทางการพัฒนาคลังสมองร่วมระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน โดย UIBE มีโครงการจัดตั้งศูนย์ ASEAN Studies เร็ว ๆนี้ และต้องการนักวิจัยไทยเข้าร่วมโครงการ 

Facebook Comments Box