ประชุมกลุ่มย่อย ณ Chinese Academy of Social Science(CASS)

Event-Date: 
Thursday, May 24, 2018 - 12:00 to 17:00

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 12.00น.  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์  (ประธานที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน) อดีตเอกอัครราชทูต สมปอง สงวนบรรพ์ (ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน)  ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ (ราชบัณฑิต)  พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) และคณะ  ได้ร่วมรับประทานอาหารเลี้ยงต้อนรับจาก Chinese Academy of Social Science (CASS) โดยมี Dr. Wang Lei ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศของ CASS เป็นเจ้าภาพ  สำหรับประเด็นการสนทนาในครั้งนี้   ทาง CASS กล่าวว่าจะมีการเพิ่มทุนวิจัยร่วม/นักวิจัยไทยจำนวนไม่จำกัด  ภายใต้การดำเนินการศึกษาวิจัยร่วมกันในหัวข้อเกี่ยวกับข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม (BRI) และเวลา 15.00น.  ได้ประชุมกลุ่มย่อย ณ Chinese Academy of Social Science(CASS)

 

      

 

 

Facebook Comments Box