มุมมองความร่วมมือไทย-จีน ด้านการค้าโลก
สารสิน วีระผล | vijaichina | 24/08/2012
ปาฐกถาพิเศษ ดร.สารสิน วีระผล---- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในงานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 1 วันที่ วันที่ 24 สิงหาคม 2555

Pages