ยุทธศาสตร์ไทย-จีน ด้านธุรกิจ
กิตติรัตน์ ณ ระนอง | vijaichina | 24/08/2012
ปาฐกถาพิเศษ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในงานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2555
มุมมองความร่วมมือไทย-จีน ด้านการค้าโลก
สารสิน วีระผล | vijaichina | 24/08/2012
ปาฐกถาพิเศษ ดร.สารสิน วีระผล---- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในงานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 1 วันที่ วันที่ 24 สิงหาคม 2555

Pages