สี จิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | | 23/04/2017
กรอบแนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจทางการทหาร ในหัวข้อ “ส่งเสริมกองทัพและกิจการด้านกลาโหมให้ทันสมัย” สรุปได้ดังนี้
นโยบายของจีนต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิค
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | | 23/04/2017
(ตอนที่ ๒-๗) จากการชี้แจงในสมุดปกขาว เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
“วิสัยทัศน์และปฏิบัติการ ว่าด้วยการร่วมสร้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเล
ฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | vijaichina | 20/04/2017
สมุดปกขาวเล่มนี้เป็นเอกสารที่รัฐบาลจีน มีความประสงค์จะเผยแพร่แนวคิดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เกี่ยวกับแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเล หรือ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ทหารของจีน
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | vijaichina | 20/04/2017
สมุดปกขาวประจำปี ๒๐๑๕ (China’s White Paper 2015) หรือปี พ.ศ.๒๕๕๘ ว่าด้วยการป้องกันประเทศภายใต้ชื่อ“ยุทธศาสตร์การทหารของจีน” (China's Military Strategy)
สีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | | 19/04/2017
สำนักพิมพ์ภาษาต่างประเทศของรัฐบาลจีน ร่วมกับบริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัวหนังสือ "สีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ"
Soft Power
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | vijaichina | 19/04/2017
จีนศึกษา (วันพุธที่ ๑ มี.ค.๖๐) ท่านผู้อ่านครับ วันนี้ขอนำเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการทูตโดยใช้ soft power ของจีนกับการดำเนินโยบายการเกี่ยวพันเชิงสร้างสรรค์ของอาเซียน ซึ่งมีประเด็นที่น่าส

Pages