ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ร่วมถกประเด็น "เศรษฐกิจมังกรจีนวันนี้" ในรายการ"Timeline สุทธิชัย หยุ่น"
อักษรศรี พานิชสาส์น | Nation TV | 06/02/2016
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ร่วมถกประเด็น "เศรษฐกิจมังกรจีนวันนี้" ทางช่อง Nation TV รายการ"Timeline สุทธิชัย หยุ่น" on air 6 ก.พ. 2559
China Railway Project in Thailand
อักษรศรี พานิชสาส์น | CCTV | 20/12/2015
สื่อจีน CCTV สัมภาษณ์ ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. (รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น) เรื่อง China Railway project in Thailand on air วันที่ 20 ธ.ค. 2558
เปิดใจ ‘หนิง ฟู่ ขุย’ เอกอัครราชทูตจีน ‘ยันแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี’
ท่านทูตหนิง ฟู่ขุย | ไทม์ไลน์ สุทธิชัย หยุ่น | 26/11/2015
"ท่านทูตจีนเปิดใจ"ตอบหลายประเด็น hot issues เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ไทย_จีน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
โอกาสที่ไทยจะได้รับประโยชน์จาก Maritime Silk Road
อักษรศรี พานิชสาส์น | งานสัมมนาหัวข้อ“The Way Forward – the 21st Century Maritime Silk Road China – Thailand Forum” | 20/11/2015
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์นผอ.ศูนย์ฯไทย-จีน แห่ง วช. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากMaritime Silk Roadของจีน ในงานสัมมนาหัวข้อ“The Way Forward – the 21st Century Maritime Silk
Thai PBS สัมภาษณ์ ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนข่าว"การขุดคอคอดกระ"และล่าสุด ทาง CCTV แสดงความรับผิดชอบโดยการปลดข่าวคลาดเคลื่อนนี้ออกจากหน้า facebook และ YouTube ของ CCTV แล้ว
อักษรศรี พานิชสาส์น | ช่อง Thai PBS | 07/10/2015
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์นผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ ข้อเท็จจริงความคลาดเคลื่อนของข่าว"การขุดคอคอดกระ" ในรายการ"ที่นี่ Thai PBS" on air วันที่ 7 ตุลาคม 2558
ช่อง 9 สัมภาษณ์ ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. เกี่ยวกับ "ข้อเท็จจริงในการขุดคอคอดกระ"
อักษรศรี พานิชสาส์น | ช่อง 9 | 07/10/2015
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์นผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ "ข้อเท็จจริงในการขุดคอคอดกระ" ในรายการคุยโขมงข่าวเช้า on air ช่อง 9 วันที่ 7 ตุลาคม 2558

Pages