โอกาสที่ไทยจะได้รับประโยชน์จาก Maritime Silk Road
อักษรศรี พานิชสาส์น | งานสัมมนาหัวข้อ“The Way Forward – the 21st Century Maritime Silk Road China – Thailand Forum” | 20/11/2015
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์นผอ.ศูนย์ฯไทย-จีน แห่ง วช. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากMaritime Silk Roadของจีน ในงานสัมมนาหัวข้อ“The Way Forward – the 21st Century Maritime Silk
Thai PBS สัมภาษณ์ ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนข่าว"การขุดคอคอดกระ"และล่าสุด ทาง CCTV แสดงความรับผิดชอบโดยการปลดข่าวคลาดเคลื่อนนี้ออกจากหน้า facebook และ YouTube ของ CCTV แล้ว
อักษรศรี พานิชสาส์น | ช่อง Thai PBS | 07/10/2015
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์นผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ ข้อเท็จจริงความคลาดเคลื่อนของข่าว"การขุดคอคอดกระ" ในรายการ"ที่นี่ Thai PBS" on air วันที่ 7 ตุลาคม 2558
ช่อง 9 สัมภาษณ์ ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. เกี่ยวกับ "ข้อเท็จจริงในการขุดคอคอดกระ"
อักษรศรี พานิชสาส์น | ช่อง 9 | 07/10/2015
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์นผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ "ข้อเท็จจริงในการขุดคอคอดกระ" ในรายการคุยโขมงข่าวเช้า on air ช่อง 9 วันที่ 7 ตุลาคม 2558
"ประชาคมอาเซียนขึ้นรถไฟขบวนเดียว เกี่ยวร่วมโชคชะตาฯ" ยุทธศาสตร์ไทย-จีน (ตอน 2)
อักษรศรี พานิชสาส์น | ASTVผู้จัดการ | 05/09/2015
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์ฯไทย-จีน แห่งวช. เสนอกรณีศึกษาการเชื่อมโยงโครงข่ายจีน-อาเซียนโดยใช้โครงการรถไฟฯ ซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นผลประโยชน์ และความรับผิดชอบร่วมกันในอนาคต
ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ให้สัมภาษณ์ “เซี่ยเหมินเมืองท่าสำคัญในนโยบาย One Belt,One Road และ Free Trade Zone (FTZ) ทางการเงิน” ช่อง VoiceTV
อักษรศรี พานิชสาส์น | Voice TV | 30/08/2015
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์ฯไทย-จีน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเมืองเซี่ยเหมินของจีนในรายการ"Global Village " ทางช่อง VoiceTV วันที่ 30 ส.ค.58
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน
สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ | ASTVผู้จัดการ | 29/08/2015
ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยเกี่ยวกับไทย-จีนในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4

Pages