"ประชาคมอาเซียนขึ้นรถไฟขบวนเดียว เกี่ยวร่วมโชคชะตาฯ" ยุทธศาสตร์ไทย-จีน (ตอน 2)
อักษรศรี พานิชสาส์น | ASTVผู้จัดการ | 05/09/2015
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์ฯไทย-จีน แห่งวช. เสนอกรณีศึกษาการเชื่อมโยงโครงข่ายจีน-อาเซียนโดยใช้โครงการรถไฟฯ ซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นผลประโยชน์ และความรับผิดชอบร่วมกันในอนาคต
ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ให้สัมภาษณ์ “เซี่ยเหมินเมืองท่าสำคัญในนโยบาย One Belt,One Road และ Free Trade Zone (FTZ) ทางการเงิน” ช่อง VoiceTV
อักษรศรี พานิชสาส์น | Voice TV | 30/08/2015
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์ฯไทย-จีน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเมืองเซี่ยเหมินของจีนในรายการ"Global Village " ทางช่อง VoiceTV วันที่ 30 ส.ค.58
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน
สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ | ASTVผู้จัดการ | 29/08/2015
ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยเกี่ยวกับไทย-จีนในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4
ผอ.ศุนย์วิจัยยุทธ์ศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ให้สัมภาษณ์เรื่อง "จีนมีโอกาสเกิดวิกฤตเป็ดปักกิ่งหรือไม่?" ช่อง Voice TV
อักษรศรี พานิชสาส์น | Voice TV | 12/07/2015
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์ไทย-จีนแห่ง วช. ให้สัมภาษณ์เรื่อง"ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจีนขึ้นจะกลายเป็นวิกฤตเป็ดปักกิ่งหรือไม่และจะกระทบไทยและอาเซียนอย่างไร" ทางช่องVoice TV เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2558
ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ให้สัมภาษณ์เรื่อง "ภาวะฟองสบู่ในจีน" ช่อง ททบ.5
อักษรศรี พานิชสาส์น | ช่อง ททบ.5 | 10/07/2015
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์หุ้นตกและภาวะฟองสบู่ในประเทศจีน ในรายการ Hardcore ข่าว ทางช่อง ททบ. 5 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ผอ.ศุนย์วิจัยยุทธ์ศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ให้สัมภาษณ์เรื่อง "เส้นทางสายไหมในซินเจียง" ช่อง Voice TV
อักษรศรี พานิชสาส์น | Voice TV | 05/07/2015
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ให้สัมภาษณ์เรื่อง "เส้นทางสายไหมในซินเจียง" ในรายการGlobal Village ช่อง Voice TV วันที่ 5 กรกฎาคม 2558

Pages