ผอ.ศุนย์วิจัยยุทธ์ศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ให้สัมภาษณ์เรื่อง "จีนมีโอกาสเกิดวิกฤตเป็ดปักกิ่งหรือไม่?" ช่อง Voice TV
อักษรศรี พานิชสาส์น | Voice TV | 12/07/2015
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์ไทย-จีนแห่ง วช. ให้สัมภาษณ์เรื่อง"ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจีนขึ้นจะกลายเป็นวิกฤตเป็ดปักกิ่งหรือไม่และจะกระทบไทยและอาเซียนอย่างไร" ทางช่องVoice TV เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2558
ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ให้สัมภาษณ์เรื่อง "ภาวะฟองสบู่ในจีน" ช่อง ททบ.5
อักษรศรี พานิชสาส์น | ช่อง ททบ.5 | 10/07/2015
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์หุ้นตกและภาวะฟองสบู่ในประเทศจีน ในรายการ Hardcore ข่าว ทางช่อง ททบ. 5 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ผอ.ศุนย์วิจัยยุทธ์ศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ให้สัมภาษณ์เรื่อง "เส้นทางสายไหมในซินเจียง" ช่อง Voice TV
อักษรศรี พานิชสาส์น | Voice TV | 05/07/2015
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ให้สัมภาษณ์เรื่อง "เส้นทางสายไหมในซินเจียง" ในรายการGlobal Village ช่อง Voice TV วันที่ 5 กรกฎาคม 2558
ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ให้สัมภาษณ์ทีวี Smart SME
อักษรศรี พานิชสาส์น | ช่อง Smart SME | 14/04/2015
รศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ให้สัมภาษณ์เรื่องรถไฟไทย-จีน และธนาคาร AIIB ออกอากาศทางทีวีช่องSmart SME เมื่อวันที่ 14-15 เมษายน 2558
ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช.ให้สัมภาษณ์เรื่อง"ชนชั้นกลางจีน Middle Class in China" ช่อง Voice TV
อักษรศรี พานิชสาส์น | ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น) ให้สัมภาษณ์ รายการGlobal Village ช่อง Voice TV on air 22 มีนา 2558 เวลา 9.30-10.00 น. | 22/03/2015
รายการไทม์ไลน์ ตอน"เส้นทางสายไหม Silk Road"
อักษรศรี พานิชสาส์น | Nation TV | 01/03/2015
การสัมภาษณ์ interview รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทางช่อง Nation TV on air 1 มีนาคม 2558

Pages