สื่อจีน CRI สัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน
| | 11/03/2014
CRI สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ผ่านทางโทรศัพท์จากกรุงปักกิ่ง วันที่ 6 มีนาคม 2557
ยุทธศาสตร์เงินบาท – หยวน
บัณฑูร ล่ำซำ | vijaichina | 25/08/2012
ปาฐกถาพิเศษ นายบัณฑูร ล่ำซำ---- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในงานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2555
Eyes on Hainan เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ (ตอนจบ)
| | 23/10/2015
Think ASEAN ตอนพิเศษ(ตอนจบ) Eyes on Hainan "เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้" ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ออกอากาศช่อง NOW26 วันที่ 23 ต.ค. 2558 เวลา 11.30-12.00 น.
Eyes on Hainan เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ (ตอนแรก)
| | 23/10/2015
Think ASEAN ตอนพิเศษ(ตอนแรก) Eyes on Hainan "เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้" ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ออกอากาศช่อง NOW26 วันที่ 23 ต.ค. 2558 เวลา 11.30-12.00 น.
จีน อาเซียน และพลังทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
vijaichina | vijaichina | 11/03/2013
พบกับบทสัมภาษณ์ อาจารย์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
โจทย์วิจัยทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด
สมภพ มานะรังสรรค์ | vijaichina | 26/12/2012
บทสัมภาษณ์ รศ.สมภพ มานะรังสรรค์ ตอนที่ 2 เจาะลึกภาคการเงินจีน ความสัมพันธ์จีน-AEC และโจทย์วิจัยทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด

Pages