Eyes on Hainan เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ (ตอนจบ)
| | 23/10/2015
Think ASEAN ตอนพิเศษ(ตอนจบ) Eyes on Hainan "เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้" ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ออกอากาศช่อง NOW26 วันที่ 23 ต.ค. 2558 เวลา 11.30-12.00 น.
Eyes on Hainan เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ (ตอนแรก)
| | 23/10/2015
Think ASEAN ตอนพิเศษ(ตอนแรก) Eyes on Hainan "เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้" ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ออกอากาศช่อง NOW26 วันที่ 23 ต.ค. 2558 เวลา 11.30-12.00 น.
จีน อาเซียน และพลังทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
vijaichina | vijaichina | 11/03/2013
พบกับบทสัมภาษณ์ อาจารย์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
โจทย์วิจัยทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด
สมภพ มานะรังสรรค์ | vijaichina | 26/12/2012
บทสัมภาษณ์ รศ.สมภพ มานะรังสรรค์ ตอนที่ 2 เจาะลึกภาคการเงินจีน ความสัมพันธ์จีน-AEC และโจทย์วิจัยทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด
การเปิดและปฏิรูปรอบที่สี่ของจีน
สมภพ มานะรังสรรค์ | vijaichina | 26/12/2012
บทสัมภาษณ์ รศ.สมภพ มานะรังสรรค์ ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีน และการเปิดและปฏิรูปรอบที่ 4 ของจีน
ซีพี ปรับทัพรับจีนเปลี่ยนผู้นำ
สารสิน วีระผล | กรุงเทพธุรกิจ | 26/11/2012
ดร.สารสิน วีรผล ระบุซีพีปรับทัพ ในเวลาที่จีนปรับนโยบายมามุ่งพัฒนาชนบท เน้นต่อจากนี้หมดยุค "คอนเนคชั่น" พร้อมเข้าสู่ยุคแข่งขันเต็มรูปแบบ

Pages