สื่อจีน CRI สัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

Date: 
11/03/2014

รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (Thai-Chinese Strategic Research Center : TCRC) ให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ (โฟนอิน) กับสื่อจีน คือ สถานีวิทยุ CRI จากกรุงปักกิ่ง ในโอกาสที่ประเทศจีนเปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ (National People's Congress : NPC 2014)

สถานีวิทยุ CRI สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้อำนวยการศูนย์ และนำไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการแปลเป็นภาษาจีนเพื่อให้บก.กลางของสถานีใช้เผยแพร่เป็นภาษาจีนและให้ภาคภาษาต่าง ๆ ที่สนใจนำไปแปลเป็นภาษาดังกล่าวด้วย

http://thai.cri.cn/221/2014/02/28/Zt242s218599.htm

สำหรับประเด็นคำถามผู้อำนวยการศูนย์ฯ  มีดังนี้

           1.ในรายงานสถานการณ์และการคาดการณ์เศรษฐกิจโลก ประจำปี 2014ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจโลก สหประชาชาติ ระบุว่าเศรษฐกิจจีนจะรักษาการเติบโตระดับร้อยละ 7.5 โดยบอกว่าเป้าหมายนี้จะเป็นจริงหรือไม่  ส่วนหนึ่งคงขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐอเมริกาจะเลิกใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ และอีกส่วนที่สำคัญกว่าคือการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนเอง  อาจารย์มองการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนที่เน้นว่าต้องปฏิรูปอย่างลึกทุกด้านอย่างไรบ้าง

 

 

            2.นายสี จินผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวในที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการดำเนินงานของรัฐบาลเมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์ว่า  จีนยังมีโอกาสการพัฒนาที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาความเป็นเมือง การพัฒนาระหว่างพื้นที่ให้เกิดดุลยภาพ เหล่านี้ยังมีศักยภาพแฝงอยู่มาก เป็นรากฐานที่มั่นคงที่ประกันให้เศรษฐกิจจีนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  ในทัศนะของอาจารย์ศักยภาพแฝงที่จะทำให้เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างรวดเร็วมีอะไรบ้าง

            3.จีนเป็นประเทศที่เกือบไม่มีหนี้แถมยังมีทุนสำรองระหว่างประเทศประมาณล้านล้านดอลลาร์หรือร้อยละ 30 ของจีดีพี แต่เศรษฐกิจจีนก็มีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อย ความเสี่ยงที่ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

            4. มติที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เน้นปฏิรูปเศรษฐกิจ  โดยกำหนดประเด็นสำคัญคือการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับตลาด ให้ตลาดมีบทบาทสำคัญในการจัดสรรทรัพยากร  อาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไร

            5.ฝันของจีน ที่จะปฏิรูปอย่างลึกในทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น น่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างไรบ้าง

 

                        สัมภาษณ์โดยคุณอินทนิล  ปลดเปลื้อง

 

 

 

 

Facebook Comments Box