ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช.ให้สัมภาษณ์เรื่อง"ชนชั้นกลางจีน Middle Class in China" ช่อง Voice TV

อักษรศรี พานิชสาส์น
Source: 
ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น) ให้สัมภาษณ์ รายการGlobal Village ช่อง Voice TV on air 22 มีนา 2558 เวลา 9.30-10.00 น.
Date: 
22/03/2015

สัมภาษณ์เรื่องการเติบโตของ"ชนชั้นกลางในจีน"  ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไร ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. การเติบโตของชนชั้นกลางในจีนมีแนวโน้มเป็นอย่างไร
2. ชนชั้นกลางมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมจีนมากแค่ไหน 
3. ชนชั้นกลางในจีน มีส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจโลกอย่างไร
4. ทำไมคนไทย ควรสนใจเรื่องการเติบโตของชนชั้นกลางในจีน
5. ช่องทางที่นักธุรกิจไทย สามารถใช้ประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่มชนชั้นกลางในจีน

Click ชมบทสัมภาษณ์ได้ที่ http://shows.voicetv.co.th/global-village/182220.html

Facebook Comments Box