ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. ให้สัมภาษณ์ทีวี Smart SME

อักษรศรี พานิชสาส์น
Source: 
ช่อง Smart SME
Date: 
14/04/2015

Click ชมบทสัมภาษณ์รถไฟไทย-จีน ได้ที่ https://youtu.be/nkRqWqYAcgk

Click ชมบทสัมภาษณ์ธนาคารAIIB ได้ที่ https://youtu.be/hRjVLQrqYVg

 

Facebook Comments Box