ความร่วมมือ Thai-Sino railway cooperation

อักษรศรี พานิชสาส์น
Source: 
Xinhua News Agency
Date: 
08/04/2016

 

สำนักข่าว Xinhua จีนสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ. ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (วช.) เกี่ยวกับความร่วมมือ Thai-Sino railway cooperation ลงตีพิมพ์ใน the International Herald Leader เป็น หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ในเครือ Xinhua News Agency
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 (คลิกอ่านบทความได้ที่   http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_4bccaa320102wmwo.html )

โดยมีบทความแปลภาษาไทยได้ ดังนี้

 

1 ปีที่ผ่านมา ความร่วมมือรถไฟไทย-จีนมีการจัดประชุมเจรจาถึง 9 ครั้ง  แม้ว่าปลายปีที่ผ่านมา จะจัด "พิธีหมั้นหมาย" ไปแล้ว แต่โครงการต้องหยุดชะงักลง ไม่สามารถดำเนินการสร้างได้ตามกำหนดการกลางปี 2016 เป็นเพราะฝ่ายไทยประกาศ "บินเดี่ยว" สร้างเอง

 

ปลายเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ท่านนายกประยุทธ์ และท่านอาคม รมต.กระทรวงคมนาคม ได้ออกมาประกาศว่า ไทยจะหาเงินลงทุนสำหรับสร้างรถไฟเส้นทางกทม.-โคราชเอง แสดงให้เห็นว่า ไทยได้ปรับเปลี่ยนแผนที่จะร่วมทุนกับจีนในการสร้างเส้นทางรถไฟรางมาตรฐาน

 

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของโครงการรถไฟไทย-จีน?

 

ผอ.ศูนย์ไทย-จีน แห่งวช.  รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น กล่าวว่า ประเทศไทยไม่ได้ "เปลี่ยนใจ" เพียงแต่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ ตัดสินใจตามกำลังความสามารถ ทรัพยากรและเงินทุนที่ไทยมีอยู่

 

จากที่ไทย-จีนได้ลงนามข้อตกลง (MOU) เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2557 ตั้งแต่นั้นมา คณะกรรมการความร่วมมือรถไฟไทย-จีนได้จัดประชุมร่วมกันถึง 9 ครั้ง และในเดือน ธ.ค. 2558 ไทย-จีนได้ลงนามกรอบความร่วมมือรถไฟไทย-จีน

 

ตามแผนการเดิม ระยะทางการสร้างรถไฟไทย-จีน ประมาณ 845 กม. (ตัวเลขจาก กระทรวงคมนาคม ปี 2016) รถไฟรางมาตรฐาน ความเร็วประมาณ 180 กม. ต้นทุนการสร้าง 5.3 แสนล้านบาท (1หยวน= 5.44 บาท) ทางรถไฟนี้มีเส้นทาง 4 ช่วงทาง: กทม.-แก่งคอย, แก่งคอย-มาบตาพุต, แก่งคอย-โคราช-หนองคาย

 

ตามกรอบความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย-จีนเมื่อปลายปี 2015 ไทย-จีนตกลงร่วมกันลงทุนในด้าน ขบวนรถไฟ การเดินรถ การซ่อมบำรุง และส่วนของการสร้าง ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยที่จะหาทุนจากหลายๆ แหล่ง รวมทั้ง รัฐบาลประมาณการว่าจะกู้ยืมเงินจากในและต่างประเทศ รัฐบาลไทยจะหาเงินทุนมาใช้สำหรับขอบเขตงานฝ่ายไทย และในส่วนของขอบเขตงานฝ่ายจีนนั้น ไทยได้พิจารณาจะกู้ยืมเงินจากธนาคารส่งออกของจีน หรือช่องทางแหล่งกู้เงินอื่นๆ ที่ดีกว่า

 

สถานการณ์เกิดการพลิกผันเมื่อวันที่ 24-25 มี.ค. ท่านนายกฯ ประยุทธ์ และท่านอาคม รมต.กระทรวงคมนาคม ได้ประกาศจะสร้างเส้นทางรถไฟสายกทม.-โคราช ความยาว 352 กม. ความเร็ว 250 กม. ไทยลงทุนเอง ไม่กู้ยืมเงินทุนจากจีนอีกแล้ว

 

แผนการใหม่ของไทย มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 3 ด้าน คือ เส้นทาง รูปแบบลักษณะ และการลงทุนของรถไฟ เปลี่ยนจากรถไฟรางมาตรฐานเป็นรถไฟความเร็วสูง จากเดิมมี 4 ช่วงทาง ระยะทาง 800 กว่ากม. เปลี่ยนเป็น 2 ช่วง คือ กทม.-แก่งคอย, แก่งคอย-โคราช รวม 300 กว่ากม. จากเดิมไทย-จีนลงทุนร่วมกัน เปลี่ยนเป็น ไทยลงทุนเองฝ่ายเดียว

 

รศ.ดร.อักษรศรี ชี้แจงว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคมและการรถไฟไทยร่วมกันระดมทุนรถไฟความเร็วสูง กทม.-โคราช ราคาการสร้างรวม 1.7 แสนล้านบาท...

 

Facebook Comments Box