เสวนาทางวิชาการ “รุกจีนตะวันตก: ตลาดใหญ่ไทยต้องรู้”

สำนักงานผู้แทนการค้าไทย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน สภาวิจัยแห่งชาติ
ได้จัดเสวนาทางวิชาการ“รุกจีนตะวันตก: ตลาดใหญ่ไทยต้องรู้” ในวันที่๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สภาวิจัยแห่งชาติ
โดยมีกำหนดการ ดังจ่อไปนี้
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ กล่าวต้อนรับ โดย ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ
๐๙.๑๐ – ๐๙.๔๕ ปาฐกถาพิเศษ โดยฯพณฯ โอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ เสวนา “รุกจีนตะวันตก: ตลาดใหญ่ไทยต้องรู้” โดย ศ. ชภิพร เกียรติคชาธาร มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน ,รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์นคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน สภาวิจัยแห่งชาติ, อ.อาร์ม ตั้งนิรันดร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน สภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งคุณจริบูลย์ วิทยสิงห์ เลขาธิการสมาพันธ์สินค้าไลฟ์สไตล์ไทย จะเป็นผู้ดำเนินรายการ

หมายเหตุ ท่านผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาสามารถสำรองที่นั่ง โดยส่งชื่อ สังกัด เบอร์โทร มาที่ thaichinesecenter@gmail.com ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่ออำนวยความสะดวก

Announcement: 
0

Facebook Comments Box