“กำหนดส่งบทความทางวิชาการภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5”
โดยผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งบทคัดย่อ (Abstract) ภายใต้หัวข้อที่กำหนดพร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงานมาที่ thaichinesecenter@gmail.com
การให้สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสำนักข่าว NHK (Nippon Hoso Kyokai)
ผอ.ศูนย์ฯ ไทย-จีน (วช.) ให้สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสำนักข่าว NHK (Nippon Hoso Kyokai) ประเด็น “ความร่วมมือรถไฟไทย-จีน”
การขอสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในประเด็น “รถไฟไทย-จีน”
ผอ.ศูนย์ฯ ไทย-จีน (วช.) และทีมงานในเครือเนชั่นนำโดยคุณเทพชัย หย่อง ได้ขอสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในประเด็น “รถไฟไทย-จีน”
"รถไฟหนานหนิง-ฮานอย”และบทสรุปสารคดี Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด (ตอนจบ)
"รถไฟหนานหนิง-ฮานอย”และบทสรุปสารคดี Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด (ตอนจบ) โดยคุณเทพชัย หย่อง และรศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น on air ช่อง NOW26 วันที่ 22 เม.ย. 2559 เวลา 17.30-18.00 น.
"รถไฟต้าหลี่และชายแดนจีน-พม่า"ในสารคดี Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด (ตอน4)
"รถไฟต้าหลี่และชายแดนจีน-พม่า"ในสารคดี Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด (ตอน4) โดยคุณเทพชัย หย่อง และรศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น on air ช่อง NOW26 วันที่ 21 เม.ย. 2559 เวลา 17.30-18.00 น.
"รถไฟไทย-จีน" เชื่อมโยงคุนหมิง-ลาว-อีสานไทยในสารคดี Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด (ตอน3)
"รถไฟไทย-จีน" เชื่อมโยงคุนหมิง-ลาว-อีสานไทยในสารคดี Iron Silk Road : เส้นทางมังกรผงาด (ตอน3) โดยคุณเทพชัย หย่อง และรศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น on air ช่อง NOW26 วันที่ 20 เม.ย. 2559 เวลา 17.30-18.00 น.

Pages