งานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5
The Fifth Thai-Chinese Strategic Research Seminar ภายใต้หัวข้อเรื่อง “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-จีน : ปัจจุบันสู่อนาคต” หรือ “泰中战略伙伴 : 从今走向未来” (Thailand-China Strategic Partnership : Present to Future)
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5
สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ ลงทะเบียนได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
การเข้าร่วมประชุมวิชาการในต่างประเทศ “The 4th Nobel Economists Summit of China”
ผอ.ศูนย์ไทย-จีน แห่ง วช. ได้รับเชิญจากรัฐบาลจีนเข้าร่วมประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงาน “The 4th Nobel Economists Summit of China” วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
การประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารจากเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผอ.ศูนย์ไทย-จีน แห่ง วช. ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือในประเด็นเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย
“กำหนดส่งบทความทางวิชาการภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5”
โดยผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งบทคัดย่อ (Abstract) ภายใต้หัวข้อที่กำหนดพร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงานมาที่ thaichinesecenter@gmail.com

Pages