ขั้นตอนการขอทุนวิจัย จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ขั้นตอนการดำเนินงานขอทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและด้านสังคมไทย-จีน(NRCT-CASS)
America’s Asian Policy and U.S. – China Interactions in Asia
ผอ.ศูนย์ไทย-จีน แห่ง วช. ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “America’s Asian Policy and U.S.-China Interactions in Asia” ในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2558 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
“การสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับต่างประเทศในภูมิภาค ASEAN”
ผอ.ศูนย์ไทย-จีน แห่ง วช. ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน“International Workshop of the Southeast Asian Network of Contemporary China Studies” ในวันอังคารที่ 8 ก.ย. 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
การประชุมสร้างเครือข่ายพันธมิตรในจีน : NSFC
“การหารือภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง วช. และ NSFC เพื่อทบทวนและผลักดันความร่วมมือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์”
การประชุมสร้างเครือข่ายพันธมิตรในจีน : CASS
“การประชุมประจำปี ระดับผู้บริหารของ วช.และ CASS” (Annual Meeting between NRCT and CASS)

Pages