สัมพันธ์ไทย-จีน
พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุลได้นำเสนอบทความวิชาการ เรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับจีน ศึกษาเฉพาะกรณีความร่วมมือทางการทหารในการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 2
เผยปี′56 ทัวร์จีนเปลี่ยนไป แห่ขึ้นเหนือตามรอยหนัง ละครไทย
นางกรวรรณ สังขกร ได้นำเสนองานวิจัยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนสมัยใหม่ในเชียงใหม่หลังภาพยนตร์ ลอสต์อินไทยแลนด์ ในการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน จีน
จีนจ่อเบอร์1โลกนำเข้าข้าวปีนี้
จีนจ่อขึ้นแท่นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่สุดของโลกในปีนี้ จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
Call for Papers : งานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีนครั้งที่ 2 ณ เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน
ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทคัดย่อ (Abstracts) เพื่อรับคัดเลือกให้เข้าร่วมงานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน ที่เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน ในเดือนตุลาคม 2556
เสวนาทางวิชาการ “รุกจีนตะวันตก: ตลาดใหญ่ไทยต้องรู้”
สำนักงานผู้แทนการค้าไทย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน สภาวิจัยแห่งชาติ จัดเสวนาทางวิชาการ “รุกจีนตะวันตก: ตลาดใหญ่ไทยต้องรู้” ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ห้องประชุมสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สภาวิจัยแห่งชาติ
VDO งานสัมมนา อนาคตแห่งทศวรรษ : เอเชีย ช่วงบ่าย
VDO งานสัมมนา อนาคตแห่งทศวรรษ : เอเชีย ช่วงบ่าย

Pages