ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. (รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น) ติดทำเนียบคนเก่งจีนในไทย
เป็นนักวิชาการที่มีประสบการณ์ภาคสนามเคยเดินทางไปลงพื้นที่ครบทุกมณฑลในประเทศจีน และครบ 10 ประเทศใน AEC
การประชุมโต๊ะกลม (Round Table Meeting) วันจันทร์ที่ 27 ก.ค. 2558 ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อให้ผู้บริหารฝ่ายไทยและจีนได้มีโอกาสหารือร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางนโยบาย/ ประเด็นหัวข้อยุทธศาสตร์ไทย – จีน เพื่อเป็นข้อมูลในเชิงนโยบายของรัฐบาลต่อไปในอนาคต
งานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4
The 4th Thai-Chinese Strategic Research Seminar ภายใต้หัวข้อเรื่อง "จีน – อาเซียน สร้างประชาคมร่วมกัน ในศตวรรษที่ 21" หรือ "21 世纪中国东盟命运共同体构建" ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "มิติใหม่ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน 40 ปี"
ศูนย์ฯ ไทย-จีน แห่งวช. ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ แห่งมธ. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันศุกร์ที่ 14 ส.ค.2558 เวลา 08.00-16.30 น. ณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ. ท่าพระจันทร์
"สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4" (The 4th Thai-Chinese Strategic Research Seminar)
ภายใต้หัวข้อ “Building a China – ASEAN Community of Common Destiny in the 21st Century” ระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2558 ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช.ให้สัมภาษณ์นิตยสารสื่อในเครือช่อง 3 ในวาระครบรอบ 40 ปีคสพ.ไทย-จีน
ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น) ให้สัมภาษณ์นิตยสารครอบครัวข่าว 106 แมกกาซีน สื่อในเครือช่อง 3 ลงตีพิมพ์ ฉบับ 72 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2558

Pages