"ขอเชิญชวนยื่นบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในประเทศจีน"
"งานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4"(25 – 29 กค. 2558) ณ เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน นักวิชาการที่สนใจยื่นบทคัดย่อ(Abstract) พร้อมแบบฟอร์มต่างๆที่ thaichinesecenter@gmail.com ภายใน 20 เม.ย. 2558
"ขอเชิญชวนยื่นบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในประเทศจีน"
"งานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4" (25-29 ก.ค. 2558) ณ เมืองXiamen ประเทศจีน นักวิชาการที่สนใจยื่นบทคัดย่อพร้อมแบบฟอร์มต่างๆที่ E-mail: thaichinesecenter@gmail.com ภายในวันที่ 20 เม.ย. 2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี2558 (ระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ต่อทุน)
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มได้ที่ http://www.nrct.go.th/
Forging China-ASEAN Community of Common Destiny, Building a Maritime Silk Road of the 21st Century
ในงาน 2014 Nanyang Symposium ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2557
The 4th Forum on the Development of Tibet
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (TCRC) ได้รับเชิญจากรัฐบาลจีน ให้เดินทางไปร่วมประชุม The 4th Forum on the Development of Tibet ระหว่างวันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2557 ณ นครลาซ่า
The 1st Network of ASEAN-China Think Tanks (NACT) Seminar
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (TCRC) ได้รับเชิญจากรัฐบาลจีน ให้เดินทางไปร่วมประชุม The 1st Network of ASEAN-China Think Tanks (NACT) Seminar ณ โรงแรมเตี้ยวหยูไถ กรุงปักกิ่ง

Pages