การระดมสมอง "เติบโตไปกับจีน" (How to Rise with China)
ขอเชิญเข้าร่วมงานระดมสมอง หัวข้อเรื่อง "เติบโตไปกับจีน"(How to Rise with China) ในวันจันทร์ที่ 21 ก.ค. 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. สนใจลงทะเบียนได้ที่ Email: Thaichinesecenter@gmail.com
กำหนดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๓
ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “ทิศทางอนาคตจีน – อาเซียน ก้าวไกล ๒๐๑๕” “2015年:中国—东盟关系的现状与展望” (China – ASEAN beyond 2015)
"สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 3"
กำหนดยื่นบทคัดย่อภายในวันที่ 30 มิ.ย. 57 เพื่อนำเสนอบทความในงาน "สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 3" วันที่ 8-9 ส.ค.57 สอบถามข้อมูลที่ nrcthqu2014@yahoo.com
การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย –จีน ครั้งที่ ๓
วช. กำหนดจัดงาน"สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่3" วันที่8-9 ส.ค.57 ในกรุงเทพฯ ภายใต้งาน Thailand Research Expo2014 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ nrcthqu2014@yahoo.com
บรรยากาศงานสัมมนา "มหาอำนาจจีนฯ"
บรรยากาศงานสัมมนา "มหาอำนาจจีนฯ" ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช.ร่วมกับกรมข่าวทหารบก จัดขึ้น เมื่อวันที่26 มีนาคม 2557
อิทธิพลมังกรจีนในอาเซียน
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งวช.ร่วมกับกรมข่าวทหารบก จัดงานสัมมนา "มหาอำนาจจีน" เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

Pages