ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน จัดงาน "มหาอำนาจจีน : อิทธิพลทางเศรษฐกิจ การทหาร และความมั่นคงต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน และกรมข่าวทหารบก ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "มหาอำนาจจีน : อิทธิพลทางเศรษฐกิจ การทหาร และความมั่นคงต่อภูมิภาคเอเชีย ตอ.ต"
การสมัครลงทะเบียนนักวิจัยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
ประชาสัมพันธ์ ระบบการลงทะเบียนนักวิจัยในฐานข้อมูลนักวิจัย คอบช. (TRON) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน หารือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากประเทศจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
การประชุมหารือกับหน่วยงานพันธมิตรในประเทศจีน เพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ

Pages