งานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 3
The 3rd Thai-Chinese Strategic Research Seminar ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ทิศทางอนาคตจีน-อาเซียน ก้าวไกล 2015" หรือ "2015 年 :中国-东盟关系的现状与展望 (China-ASEAN beyond 2015)" ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2557
สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 3 (The 3rd Thai - Chinese Strategic Research Seminar)
ปีนี้หัวข้อหลัก China-ASEAN beyond 2015 มีนักวิจัยจากจีน-ไทยและอื่น ๆ (เช่น มาเลเซีย) นำเสนอบทความ 48 บทความ สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ nrcthqu2014@yahoo.com
ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 3 แจ้งชื่อลงทะเบียนได้ที่ nrcthqu2014@yahoo.com
The 3rd Thai – Chinese Strategic Research Seminar "China – ASEAN beyond 2015" วันที่ 8 ส.ค. 2557 ณ ห้องประชุม World Ballroom ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
การระดมสมอง "เติบโตไปกับจีน" (How to Rise with China)
ขอเชิญเข้าร่วมงานระดมสมอง หัวข้อเรื่อง "เติบโตไปกับจีน"(How to Rise with China) ในวันจันทร์ที่ 21 ก.ค. 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. สนใจลงทะเบียนได้ที่ Email: Thaichinesecenter@gmail.com
กำหนดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๓
ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “ทิศทางอนาคตจีน – อาเซียน ก้าวไกล ๒๐๑๕” “2015年:中国—东盟关系的现状与展望” (China – ASEAN beyond 2015)

Pages