งานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 1
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(ว.ช.) ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน

Pages